GEZOCHT: VRIJWILLIGERS!!

 

De RGS heeft de ambitie om historische gemalen, die zo’n belangrijk onderdeel uitmaakten van de bemalingsgeschiedenis in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, te behouden voor de toekomst. Jaarlijks bezoeken veel belangstellenden de gemalen, onder andere tijdens de Nationale Gemalendag in mei en de Open Monumentendag in september. Bij alle gemalen is een team van enthousiaste vrijwilligers betrokken, die met veel plezier en inzet ‘hun’ gemaal onderhouden en laten draaien.

 

Om het team van enthousiaste vrijwilligers op peil te houden, zoeken we vrijwilligers die de teams voor de gemalen kunnen versterken. Heeft u interesse en wilt u meehelpen om onze parels van waterstaatkundig erfgoed te behouden voor de toekomst, benader dan een vrijwilliger of neem contact met ons op (j.a.klein@hetnet.nl).

 

De RGS is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Toekomstige activiteiten

  • Er staan geen activieiten op de agenda.

Afgelopen activiteiten