Polder Sliedrecht

Het dieselgemaal van de polder Sliedrecht heeft dienst gedaan van 1923 tot 1978. Vanaf 1978 houdt een elektrisch gemaal dat direct naast het dieselgemaal is gelegen het water van de polder Sliedrecht op peil. In de directe nabijheid staat nog de romp van een van de ronde poldermolens die in vroeger jaren dienst gedaan hebben. Het oude stoomgemaal dat als voorganger van het dieselgemaal voor de bemaling zorgde is helaas verdwenen.

Het dieselgemaal bestaat uit een unieke tweecilinder motor van Brons met verstuiverbak. Deze kan een vermogen leveren van 110 PK bij 225 omwentelingen per minuut, direct gekoppeld aan een Stork-centrifugaalpomp met dubbele instroming waarvan de zuigbuis een diameter heeft van 90 cm. Deze motor is enig in zijn soort in Nederland.

Een werkend monument

In 2005 en 2006 is een grondige restauratie van het gebouw uitgevoerd. Het dieselgemaal Polder Sliedrecht is een gemeentelijk monument van de gemeente Graafstroom. Een werkgroep, gevormd door een aantal vrijwilligers, maakt het mogelijk dit unieke gemaal open te stellen voor publiek en te laten zien hoe het meer dan 50 jaar dienst gedaan heeft.

Indien nodig zal het gemaal zijn taak tijdelijk kunnen hervatten, al zal het arbeidsintensiever zijn dan bij de huidige moderne wijze van bemalen die door middel van centraal aangestuurde elektrische vijzelgemalen plaatsvindt.

Bezoeken

Het gemaal kan uitsluitend onder leiding van een gids bezichtigd worden. Gedurende ongeveer 45 minuten krijgt u het gehele gemaal en de installaties te zien. U krijgt zicht op de historische locatie en de rol van het gemaal in de waterhuishouding. Ook de toegepaste techniek met betrekking tot dieselmotoren waarmee Brons naamsbekendheid kreeg (verstuiverbakje) wordt u uitgelegd. Er staat een computer opgesteld waarop de werking van het gemaal te zien is.

Verder lezen kan in een artikel over het gemaal uit 2020: Dieselgemaal Polder Sliedrecht

Openingstijden

Mei tot en met oktober: iedere tweede zaterdag van de maand bent u welkom tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Op aanvraag kunt u het gemaal ook buiten deze tijden om bezoeken.

Op Nationale Gemalendag, zaterdag 13 mei 2023, is dit gemaal geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Gemalenvriend