Sinds een aantal jaar is de Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een culturele ANBI. Dit betekent dat giften, erfstellingen en legaten aan de Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten vallen.

Voor u betekent dat indien u een schenking doet aan de stichting, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien de Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een culturele ANBI is, betekent dat dat u het bedrag van de schenking met 25% mag verhogen en dus 125% van het bedrag mag opvoeren als gift.

Notarieel periodiek schenken aan een ANBI is ook een mogelijkheid. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting mits zij berusten op een notariële akte van schenking. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief.

Legaten aan een ANBI

U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan de Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden toekennen. Dit dient altijd bij notariële akte geregeld te worden. De Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is geen successierecht verschuldigd.

Uitgebreide Informatie hierover kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.

RGS Beleidsplan 2018 – 2022

RGS Jaarverslag 2022