Deze stichting is in 1996 opgericht en heeft als doelstelling initiatieven en maatregelen te nemen om – met eerbiediging van het historisch karakter – het instandhouden van, het juiste beheer voeren over en het onderhoud bevorderen van het gemaal. In dit kader heeft de stichting het achterstallige onderhoud weggewerkt en is in 2002 het scheprad en de totale watergang gerestaureerd.

Ons Dieselgemaal

Contact

Secretariaat

Slotplein 4
2967 LB Langerak Neem contact op