DONATEUR OF GEMALENVRIEND WORDEN??

De RGS heeft de ambitie om historische gemalen, die zo’n belangrijk onderdeel uitmaakten van de bemalingsgeschiedenis in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, te behouden voor de toekomst. Jaarlijks bezoeken veel belangstellenden de gemalen, onder andere tijdens de Nationale Gemalendag in mei en de Open Monumentendag in september. Door de enorme inzet van de vrijwilligers zijn de exploitatiekosten vrij laag. Voor inkomsten is de RGS  echter afhankelijk van derden, zoals gemeenten, het waterschap, bedrijven en particulieren.

Om alle kosten te kunnen dekken zoeken we donateurs en gemalenvrienden. Heeft u mogelijkheden om mee te helpen onze parels van waterstaatkundig erfgoed te behouwen? Wordt dan donateur of gemalenvriend.

Particulieren kunnen donateur van een gemaal worden voor een jaarlijkse bedrag van minimaal € 10,-. Een donateur heeft vrij toegang tot het gemaal.

Bedrijven en instellingen kunnen gemalenvriend worden voor een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of een vergelijkbaar bedrag in natura. Een gemalenvriend kan zijn bedrijfsgegevens zoals logo en een korte omschrijving van zijn activiteiten met link naar de eigen website op deze website laten plaatsen.

Een gemalenvriend heeft vrij toegang tot onze gemalen. Wanneer een gemalenvriend een jaarlijkse bijdrage van € 250,- of hoger doneert, heeft hij     tevens jaarlijks (na afspraak) met een groep van maximaal 20 personen vrij toegang tot onze gemalen. Tijdens het bezoek zal een interessante inleiding worden gehouden over de geschiedenis van het gemaal, waarbij (indien mogelijk) het gemaal ook maalvaardig is.

Voor contact, stuur uw aanmelding naar j.a.klein@hetnet.nl of benader een vrijwilliger van het gemaal. De RGS is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Toekomstige activiteiten

Afgelopen activiteiten