Het dieselgemaal Over- en Nederslingeland

23 oktober 2017 — Aan de Postkade 1 in Giessenburg staat het gemaal Over- en Neder-Slingeland. Het is eigendom van de Regionale Gemalen stichting (RGS) Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en is in 2014 en 2015 door vrijwilligers grondig gerestaureerd. Het gemaal ligt langs de Smoutjesvliet ten zuidoosten van de kruising N 214 – N 216. Het dieselgemaal voor de restauratie. … Vervolgd

Gemalenpluim voor de RGS!

25 januari 2016 — In de zomer van 2015 heeft de Nederlandse Gemalen Stichting besloten tot het instellen van een gemalenpluim. Doel van de Gemalenpluim is het uitspreken van waardering door de NGS voor het zorgvuldig omgaan met waardevolle gemalen door eigenaren/beheerders. De bandbreedte van `zorgvuldig omgaan met’ is groot: variërend van zorgvuldige instandhouding of modernisering van een operationeel … Vervolgd

Het bewogen leven van drie poldermolens (slot)

22 juli 2015 — Toen na een aantal jaren bleek dat het nieuwe stoomgemaal naar behoren functioneerde viel het besluit om de stenen Middel- en de Zuidmolen te onttakelen en in te richten als dienstwoningen. De Middelmolen werd woning voor de machinist en de Zuidmolen voor die van de stoker van het stoomgemaal.